znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ĽADONHORA n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36137839
Seat
Horný Vadičov 331, 02345 Horný Vadičov, Slovenská republika
Website
Registration number
6/98
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
20.05.1998

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Milan Kaplík
  • Július Vnuk

Statutory body: Trustee
  • Milan Kaplík From:20.05.1998To:

Supported purpose
  • ZACHOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚR. HODNÔTFrom:20.05.1998To:

Description of the supported purpose
Učelom neinvestičného fondu je podpora rozvoja folkloru a hudob-
ných tradícií vo Vadičovej doline. Fond bude finančne podporovať
folklor a ľudové hudby,/nástroje,kroje.../,vydávanie audio-video
no

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |