znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TALENTY KYSUC, n. f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36137804
Seat
Ul. Clementisova 1017/7, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
3/98
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
09.03.1998
Date of cancellation
09.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Zita Véghová

Statutory body: Trustee
Persons for non-investment funds are not listed

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:09.03.1998To:09.07.2008

Description of the supported purpose
Podporovať v štúdiu nadaných a telentovaných žiakov a študentov, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín, ktorí reprezentujú okres Kysucké Nové Mesto.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |