znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Šanca na život, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36137774
Seat
Komenského 93, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
12/97
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
18.12.1997
Date of cancellation
17.02.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jolana Vavrová

Statutory body: Trustee
  • Jolana Vavrová From:23.11.2006To:17.02.2015

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:18.12.1997To:

Description of the supported purpose
Učelom neinvestičného fondu je združiť finančné prostriedky, príp. iné prostriedky pre Helenu Vavrovú, ktorá sa ocitla v ohrození života zlyhaním obličiek. Tieto prostriedky budú slúžiť na domácu a zahraničnú ličbu a zahraničnú transplantáciu obličiek a s tým spojených nákladov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |