znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Ženy Kysúc, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36137766
Seat
Podzávoz 1147, 02201 Čadca, Slovenská republika
Website
Registration number
11/97
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
17.11.1997
Date of cancellation
10.03.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jolana Krkošková
  • Emília Kajanková
  • Eva Ďurkáčová
  • Alena Flaksová

Statutory body: Trustee
  • Ing. Jozefa Valčuhová From:14.02.2003To:09.09.2009
  • Mária Sačeková From:09.09.2009To:10.03.2014

Supported purpose
  • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:17.11.1997To:
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:09.09.2009To:
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:09.09.2209To:

Description of the supported purpose
Účel:
- pomoc ľuďom pri riešení zdravotných ťažkostí,
- potravinová pomoc pre nezamestnaných a trpiacich hladom,
- humanitná pomoc pri živelných pohromách,
- pomoc pre týrané a zneužívané deti,
- pomoc a poradenstvo ženám, na ktorých je páchané násilie,
- sledovanie a dodržiavanie všetkých práv žien a rodín v súlade s prijatými medzinárodnými dokumentmi, Listinou základných práv a slobôd, Ústavou Slovenskej republiky, a to najmä v oblasti sociálnej a rodinnej,
- vzdelávanie žien,
- iné humanitné ciele.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |