znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
LEVÍČATÁ, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36096385
Seat
Ul. Zdenka Nejedlého 41, 934 01 Levice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-7/2001
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
26.07.2001
Date of cancellation
04.10.2018
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Iveta Ledecká
    born 23.07.1972

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Daniela Demová From:26.07.2001To:05.04.2002
  • Mária Kalinová From:05.04.2002To:07.11.2005
  • Mgr. Daniela Demová From:07.11.2005To:04.10.2018

Supported purpose
  • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:26.07.2001To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je ochrana práv dieťaťa, sponzorstvo a pomoc mentálne retardovaným deťom Špeciálnej základnej školy internátnej a Špeciálnej materskej školy internátnej, so sídlom Zdenka Nejedlého č. 41, 934 80 Levice, rozvoj duchovného povedomia detí, zvyšovanie životnej úrovne detí - skvalitňovaním ubytovacích priestorov, nákupom ošatenia, audiovizuálnej techniky, drobných darčekov a pod. Organizovanie rekreácie a výletov pre rozšírenie vedomostí detí, osvetová a propagačná činnosť k vyššie uvedeným cieľom.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |