znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Za rozvíjanie Základnej školy v Modranoch, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36096326
Seat
Hlavná 359, 94633 Modrany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-1/2001
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
29.01.2001

Date of liquidation start
12.01.2019
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
 • Obec Modrany
  Modrany 341, 94633 Modrany
 • Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
  Dlhá 974/14, 94657 Svätý Peter
 • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, farský úrad Modrany
  Modrany 361, 94633 Modrany
 • Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Modranoc
  Modrany 352, 94633 Modrany
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
 • Zoltán Csík From:29.01.2001To:15.12.2009
 • Mgr. Veronika Szász From:15.12.2009To:12.01.2019

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:29.01.2001To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je rozvíjanie základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Modranoch so zameraním na:
1. rozvíjanie didaktickej techniky vyučovania
2. zabezpečenie učebných pomôcok a prostriedkov
3. zabezpečenie pedagogickej literatúry, časopisov a novín
4. zabezpečenie učebníc a pracovných zošitov
5. rozvíjanie žiackej knižnice
6. rozvíjanie vyučovania výpočtovej techniky
7. organizovanie školy v prírode, lyžiarskych cvičení, plavických výcvikov, divadelných návštev a tematických exkurzií žiakov
8. prispievanie k organizovaniu školských podujatí a súťaží
9. združovanie finančných prostriedkov za účelom stavby a prístavby školských objektov
10. zveľaďovanie školského prostredia
11. podporovanie žiakov zo sociálne slabšieho prostredia ( školské potreby, stravovanie, učebnice, pracovné zošity, atď )

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |