znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
"Pečať mesta Šahy - Ipolyság város pecsétje - Sigillum oppidi Saag n.f"
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36096199
Seat
Hlavné námestie 1/1, 93601 Šahy, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-3/99
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
13.10.1999

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Péter Hunčík
    born 25.05.1951

Statutory body: Trustee
  • JUDr. Ladislav Hunčík From:13.10.1999To:18.04.2005
  • PaedDr. Angelika Révész From:18.04.2005To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:13.10.1999To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je podporovať:
1. Financovanie opravy, resp. obnovy tých budov v Šahách, ktoré majú
hodnotu kultúrnej pamiatky. Predovšetkým sa jedná o bývalú Synagógu
na Námestí B. Bartóka.
2. Financovanie tých aktivít, ktoré budú slúžiť duchovnému rozvoju
mesta.
3. Financovanie i takých aktivít, ktoré budú slúžiť rozvoju kultúry
menšín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |