znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
"Združenie priateľov SPŠE a OA n.f."
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
34017984
Seat
Komárňanská 5053/28, 94075 Nové Zámky, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-11/97
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
  • Nadácia Združenie priateľov SPŠE
    T. Vansovej 27, 94055 Nové Zámky
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Ing. Jana Rošková From:28.08.1997To:09.05.2016
  • Ing. Jana Rošková From:09.05.2016To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
a) podporovať vzdelávanie žiakov SPŠE Nové Zámky na území SR, aj počas študijných pobytov v zahraničí
b) podporovať získavanie skúseností účiteľov SPŠE Nové Zámky v Slovenskej republike i v zahraničí
c) podporovať zabezpečovanie učebných pomôcok
d) prispievať na budovanie materiálno-technickej základne školy
e) podporovať organizovanie vzdelávacích kurzov a súťaží
f) podporovať športové a kultúrne aktivity žiakov a učiteľov školy
g) odmeňovať vynikajúcich žiakov vecnými odmenami prípadne úhradou pobytu v SR alebo v zahraničí

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |