znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
"PROTI ALERGII" n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
35604018
Seat
Stummerova 384, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-7/97
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Oľga Nadzamová
    born 03.11.1957

Statutory body: Trustee
  • Ing. Mária Malinková From:28.08.1997To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
1. Podpora a pomoc deťom trpiacim na alergické ochorenia.
2. Poukazovanie na situáciu v oblasti alergických ochorení.
3. Ochrana oprávnených požiadaviek a záujmov pacientov postihnutých alergickým ochorením.
4. Zabezpečenie primeraných podmienok komplexnej lekárskej starostlivosti tak preventívnej, ako aj liečebnej na základe najnovších vedeckých poznatkov, vrátane rehabilitačno-rekondičných liečebných metód a pobytov.
5. Cieľ neinvestičného fondu možno rozšíriť doplnkom podľa vzniknutých potrieb.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |