znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
DEMY chránené bývanie n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36119024
Seat
Opatovská 504/76, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-5/97
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
01.12.1997

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Edita Ďurčová
  • Ing. František Ďurčo

Statutory body: Trustee
  • Ing. František Ďurčo From:12.05.2010To:12.04.2015
  • Ing. František Ďurčo From:13.04.2015To:

Supported purpose
  • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:01.12.1997To:
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:01.12.1997To:
  • ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEBFrom:01.12.1997To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je ochrana ľudských práv, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania a rozvoj sociálnych služieb, najmä so zameraním na vybudovanie a zariadenie centra sociálnych služieb pre mentálne postihnutých spoluobčanov v Trenčíne a pomoc existujúcim zariadeniam pre mentálne postihnutých v Trenčíne.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |