znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Deti, naša budúcnosť n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36119016
Seat
Hollého 1246/1, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NF-3/97
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Zuzana Varhaníková
 • Helena Lenárdová
 • Marieta Matejková

Statutory body: Trustee
 • Zuzana Varhaníková From:28.08.1997To:03.12.2006
 • Mgr. Alena Laginová From:04.12.2006To:04.12.2011
 • Mgr. Alena Laginová
  born 26.11.1968
   From:27.04.2018To:

Supported purpose
 • PODPORA A ROZVOJ VZDELÁVANIA A VÝCHOVYFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
- podpora ochrany záujmov a práv detí predškolského veku
- vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj detí v predškolskom zariadení
- rozvoj talentov nadaných detí pri vytváraní netradičných foriem výchovy a vzdelávania na MŠ so zameraním na tvorivú dramatiku

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |