znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Koliesko n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36077950
Seat
M. Curie Sklodowskej 4, 85104 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
167
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
20.12.2004

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Martin BLAŠKO
  • Viktor Senko
    born 19.08.1985

Statutory body: Trustee
  • Viktor SENKO From:20.12.2004To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:20.12.2004To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je združovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania, pre deti z detských domovov, pre deti týrané a ťažko choré.
Fond bude finančne podporovať: Detské domovy, krízové centrá pre deti, detskú onkológiu, rôzne kultúrne a športové akcie, osvetovú činnosť /vydávanie publikácií, letákov/, semináre a školenia.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |