znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Jesenius n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36077399
Seat
Jesenského 6, 81101 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
150
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
03.10.2003

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Marián HARŠÁNY
  • Vít NEMEČEK

Statutory body: Trustee
  • Veronika KOSTOLANSKÁ From:03.10.2003To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:03.10.2003To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je ochrana a
podpora zdravia a vzdelávania najmä zabezpečenie
dostupných učebných pomôcok, oprava budovy školy,
ďalej podporovať ochranu a tvorbu životného
prostredia, najmä udržiavanie zelene v okolí
školy, podporovať rôzne kultúrne, spoločenské,
vzdelávacie a športové podujatia a vytvorenie
rôznych záujmových krúžkov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |