znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ROZVOJ n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36077046
Seat
Jána Jonáša 5, 84306 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
143
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
23.12.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Kamil DEDINSKÝ
  • Ing. Jana BEDNÁŘOVÁ

Statutory body: Trustee
  • Ing. Jana MAŠTRLOVÁ From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:23.12.2002To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je podpora odborného vzdelávania a rozvoja osobnosti žiakov a zamestnancov školy so zameraním na zlepšenie materiálno-technických podmienok vzdelávania žiakov, učiteľov, majstrov a medzinárodnú spoluprácu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |