znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TRADÍCIA, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31793029
Seat
Červeňova 10, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
140
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
20.12.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • akad. mal. Ignác KOLČÁK
  • akad. mal. Jozef DROZD
  • akad. mal. Běla KOLČÁKOVÁ

Statutory body: Trustee
  • akad. mal. Jozef DROZD From:20.12.2002To:22.05.2014

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCH. A KULT.HODNÔTFrom:20.12.2002To:

Description of the supported purpose
Podpora rozvoja kultúrnych a duchovných hodnôt, zhromažďovanie finančných a materiálnych prostriedkov za účelom:
- vznik pôvodnej tvorby nadväzujúcej na bohatú tradíciu slovenskej kultúry,
- organizovanie výstav, besied, sympózií, kolokvií, plénerov a koncertov doma i v zahraničí, najmä medzi krajanmi
- vydávanie publikácií o umení, propagačných katalógov, reprodukcií a pohľadníc propagujúcich slovenské umenie, kultúrne pamiatky a prírodné zaujímavosti Slovenskej republiky
- udeľovanie cien, prémií a odmien fyzickým i právnickým osobám za vynikajúcu tvorbu a organizačnú činnosť v prospech slovenskej kultúry podľa osobitného organizačného poriadku.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |