znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Za zdravé životné prostredie, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36077003
Seat
Hlaváčikova 6, 84105 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
139
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
20.12.2002
Date of cancellation
05.12.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Katarína MAHUTOVÁ
  • Ing. Ľubomír KUŠNÍR
  • RNDr. Juraj SILVAN, CSc.

Statutory body: Trustee
  • Ing. Ľubomír KUŠNÍR From:20.12.2002To:19.12.2008

Supported purpose
  • OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAFrom:20.12.2002To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je podpora
ochrany a tvorby jednotlivých zložiek a faktorov
životného prostredia na úrovni výrobných a
nevýrobných rezortov. V prvej etape (apríl 2003)
pôjde predovšetkým o zorganizovanie
vedecko-výskumného workshopu "Efektívna vedecká
komunikácia k súčasným problémom v oblasti ochrany
životného prostredia vo vzťahu k aktivitám
vojenského sektoru.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |