znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Liek a pečeň n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31802451
Seat
Líščie údolie 184, 84104 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
135
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
18.12.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr., prof. Jozef GLASA, CSc., PhD.
    born 27.06.1960
  • Prof. MUDr. Jozef HOLOMÁŇ

Statutory body: Trustee
  • Martin HOLOMÁŇ From:18.12.2002To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:18.12.2002To:

Description of the supported purpose
podpora všetkých aktivít týkajúcich sa problematiky pečene a lieku vo všetkých súvislostiach. Predovšetkým sa zameria na problematiku liečby chorej pečene, zavádzania nových terapeutických postupov ako i prevenciu a včasné diagnostikovanie poškodenia pečene škodlivinami životného prostredia a liekmi. V tomto smere bude podporovať všetky humanitné, vedecké a iné aktivity od výskumu až po praktické využitie sledujúce dosiahnutie cieľa.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |