znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Konto Orange, n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36076830
Seat
Prievozská 6/A , 82109 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
126
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
15.11.2002
Date of cancellation
04.04.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Obchodná spoločnosť Orange Slovensko, a.s.
    Prievozská 6/A , 82109 Bratislava
    IČO: 35697270
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Ing. Pavol LANČARIČ, CSc. From:15.11.2002To:

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:15.11.2002To:

Description of the supported purpose
Prostriedky fondu bude možné použiť najmä na:
- rozvoj a ochranu duchovných hodnôt,
- ochranu ľudských práv,
- ochranu a tvorbu životného prostredia,
- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
- ochranu a podporu zdravia a vzdelávania,
- rozvoj sociálnych služieb,
- podporu a rozvoj telesnej kultúry a športu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |