znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie n.f. skrátený názov CZUŠ sv. Cecílie n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
36076821
Seat
Chlumeckého 10, 82103 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
125
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
11.11.2002

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. art. Kamil TOMAN
  • Mgr. Dalma GUBAČOVÁ

Statutory body: Trustee
  • Ing. Andrej VASIČKANIN From:11.11.2002To:13.11.2008
  • PhDr. Janka ANDERLOVÁ From:13.11.2008To:06.04.2016
  • Ing. Katarína ŠALAMÚNOVÁ
    born 05.02.1969
     From:06.04.2016To:

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:11.11.2002To:

Description of the supported purpose
Fond bude podporovať žiakov ZUŠ v rozvoji ich
umeleckých schopností a to najmä:
- plnenie všeobecne prospešných cieľov vo forme rozvoja a podpory vzdelávania
- nákup a modernizácia nástrojového parku a učebných pomôcok
- podpora podujatí organizovaných školou pre duchovný rozvoj
- podpora a účasť žiakov na kultúrnych podujatiach a súťažiach
- výstavba budovy školy

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |