znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Radovan Kaufman n. f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31821774
Seat
Vavilovova 4, 85101 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
113
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
25.03.2002
Date of cancellation
20.02.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ivana ZAJACOVÁ
  • Katarína GELLEOVÁ

Statutory body: Trustee
  • Ivana ZAJACOVÁ From:25.03.2002To:01.06.2009

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:25.03.2002To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je pomoc a finančná podpora Radovanovi Kaufmanovi a ďalším ľuďom s nádorovými ochoreniami pri diagnostikovaní ochorenia, jeho liečbe a pri opätovnej integrácii do bežného života.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |