znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TMAVOMODRÝ SVET n. f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31821740
Seat
Matičná 17, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
Website
Registration number
0109
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
21.12.2001

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ondřej VETCHÝ
  • Ján SVĚRÁK

Statutory body: Trustee
  • Ján KRONER From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁVFrom:21.12.2001To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je ochrana ľudských práv,
ochrana a podpora zdravia a humanitná
starostlivosť so zameraním na podporu
československých príslušníkov Royal Air Force
(RAF) a osôb blízkych. Podporou sa rozumie
poskytovanie peňažných prostriedkov za účelom
zachovania dôstojných životných podmienok
československých príslušníkov RAF.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |