znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ŠTÚDIO NÁDEJ, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31821723
Seat
Cablkova 3, 82104 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
109
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
29.11.2001
Date of cancellation
08.11.2005
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA , Slovenské združenie
    Cablkova 3, 82104 Bratislava
    IČO: 00468118
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Ing. Bronislav SOÓS From:01.07.2005To:08.11.2005

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:29.11.2001To:

Description of the supported purpose
Cieľom fondu je vlastnou aktivitou pomáhať
riešiť problémy ľudí v základných životných
rovinách: telesnej, duševnej, duchovnej a
spoločenskej. Týmito snahami bude fond prispievať
k zlepšeniu medziľudských vzťahov, znižovaniu
kriminality a viesť ľudí k pozitívnemu mysleniu.
Osobitne sa fond bude zameriavať na mladé rodiny,
vzťahy rodičov a detí a výchovný proces, ako aj na
problematiku detí a mládeže.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |