znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Adam a Jakub n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31821286
Seat
Štetinova 5, 81106 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
93
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
06.12.1999

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Drahomíra SÝKOROVÁ
  • Peter Giertl
    born 10.07.1972

Statutory body: Trustee
  • Mária GREGOROVÁ From:06.12.1999To:29.03.2004
  • Mária GREGOROVÁ From:29.03.2004To:15.02.2010
  • Alena NÉMETHOVÁ From:15.02.2010To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:06.12.1999To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania osôb so zdravotným znevýhodnením.
Prostriedky fondu slúžia na financovanie rehabilitačných, zdravotníckych a iných pomôcok, financovanie liečebných, zotavovacích a zdravotných postupov a pobytov a operačných zákrokov doma i v zahraničí.
Môžu byť poskytované aj osobám, ktoré im pomáhajú ako sprievodcovia alebo asistenti.
Prostriedky fondu slúžia na postupné zapájanie sa do pracovného a spoločenského života a na vytváranie bezbariérového domáceho i vonkajšieho prostredia zdravotne znevýhodnených osôb.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |