znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Konto Globtel, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31821171
Seat
Prievozská 6/A , 82109 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
0082
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
19.03.1999

Founders (Legal persons)
  • Obchodná spoločnosť Orange Slovensko, a.s.
    Prievozská 6/A , 82109 Bratislava
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Iveta JURIGOVÁ From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:19.03.1999To:

Description of the supported purpose
Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu, a to najmä na : a/ rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, b/ ochranu ľudských práv, c/ ochranu a tvorbu životného prostredia, d/ zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, e/ ochranu a podporu zdravia a vzdelávania, f/ rozvoj sociálnych služieb, alebo na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca, alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohro- zení života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |