znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ZEMPLÍNSKY VALAL, n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31821073
Seat
Mliekárenská 10, 82492 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
76
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
30.09.1998
Date of cancellation
02.10.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing., prof. Michal VARCHOLA, CSc.
    born 19.09.1946
  • Tibor MITRÍK
  • Andrej DUBROVČÁK
  • Marián TKÁČ

Statutory body: Trustee
  • Tibor MITRÍK From:30.09.1998To:10.10.2012

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:30.09.1998To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je podpora, udržanie a šírenie zemplínskych tradícií a kultúrnych hodnôt v Bratislave a blízkom okolí, a to :
a/ organizovaním spoločenských podujatí, večierkov s hudbou, besied a pod.,
b/ organizovaním kultúrnych podujatí, vystúpeniami zemplínskych súborov,
c/ organizovaním výstav, výstav obrazov, výrobkov a pod.,
d/ propagačnou činnosťou, vydávaním informačných bulletínov,
e/ publikačnou činnosťou, vydávaním kníh o Zemplíne, nárečí a tradíciach.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |