znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Centrum pre spoločenskú a mediálnu analýzu n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31820930
Seat
Palackého 14, 81107 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
0064
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
04.02.1998

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Andrej SALNER
  • Miroslav BEBLAVÝ

Statutory body: Trustee
  • Ladislav ORAVEC From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • ROZVOJ A OCHRANA DUCHOVNÝCH HODNÔTFrom:04.02.1998To:

Description of the supported purpose
- podpora a realizácia výskumu a publikač- nej činnosti v oblasti spoločenských vied a mediálnych štúdií, -organizovanie, podpora a financovanie výs- kumných aktivít a vydávanie pravidelných a občasných publikácií v oblastiach štúdia spoločenských javov a mediálnej činnosti, ako aj v ďalších príbuzných oblastiach.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |