znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
DEDIČNOSŤ A ZDRAVIE n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31751458
Seat
Poniklecová 25, 84107 Bratislava - Devínska Nová Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
65
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • Doc. MUDr. Ján CHANDOGA, CSc.
 • MUDr., RNDr. Juraj ŠIMKO, PhD.
  born 26.04.1964
 • Ing. Ján ŠUCHAŇ
  born 24.05.1942
 • Eva JURÍKOVÁ
  born 24.02.1953
 • MUDr., prof. Fedor ŠIMKO, CSc.
  born 13.04.1956
 • Mgr. Regina BEHULOVÁ
 • Ing. Katarína Belašicová
  born 17.01.1973

Statutory body: Trustee
 • Ing. Ján ŠUCHAŇ From:28.08.1997To:20.05.2005
 • Mgr. Ján FUTAS From:20.05.2005To:07.03.2011
 • Branislav CHANDOGA From:07.03.2011To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
humanitná činnosť založená na zhromažďovaní finančných a materiálnych prostriedkov,
-zabezpečovaní a nákupe prístrojov a technického vybavenia,
-napomáhaní finančnými prostriedkami rozvoju vedomostí a zručností pracovníkov zdravotníctva a školstva v oblasti humánnej genetiky,
-napomáhaní urýchlenej aplikácie poznatkov a metód z oblasti genetiky zo zahraničných pracovísk na slovenské genetické pracoviska a to pomocou stáži odborných pracovníkov, účasťou na kongresoch, získavaním informatívneho materiálu s využitím elektronických médií, oboznamovaní lekárskej obce, ale aj najširšej verejnosti s najmodernejšími poznatkami z oblasti dedične podmienených ochorení, informovaní o možnostiach ich diagnostiky, prevencie a liečby, -podpore rozvoja preventívnych programoch zameraných na včasné zachytávanie osôb so zvýšeným rizikom vzniku choroby,
-podpore vedecko-výskumnej činnosti zameranej na odhaľovanie nových možností v diagnostike a terapii dedične podmienených ochorení,
-podpore rozvoja diagnostických a terapeutických metód, ktoré prispejú k celkovému zvýšeniu úrovne starostlivosti o zdravie občanov Slovenskej republiky.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |