znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Rainman neinvestičný fond autistov
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31820921
Seat
Žehrianska 9, 85107 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
64
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
15.12.1997

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ružena KERATOVÁ
  • Monika KORENČIOVÁ
    born 15.05.1963

Statutory body: Trustee
  • Monika KORENČIOVÁ From:15.12.1997To:09.12.2002
  • Tatiana KOVÁCSOVÁ From:09.12.2002To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:15.12.1997To:

Description of the supported purpose
podpory dlhodobého riešenia komplexnej starostlivosti o autistických jedincov, budovania systému na seba nadväzujúceho vzdelávania autistickej populácie ako aj za účelom podpory a vytvárania aktivít, vedúcich ku skvalitneniu života autistov a ich rodín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |