znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ZDRAVÁ STAROBA n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31820905
Seat
Janka Alexyho 2954/1A, 841 01 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika
Website
Registration number
62
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
12.12.1997

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
 • DOC. RSDr. Marián KUDLEJ, CSc.
 • MUDr. Ján KREKÁŇ, CSc.
  born 14.05.1950
 • Ing. Mária KOVÁČOVÁ

Statutory body: Trustee
 • Ing. Juraj GROSS From:12.12.1997To:22.11.2016
 • Anna ZÁVODSKÁ
  born 09.08.1957
   From:22.11.2016To:

Supported purpose
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:12.12.1997To:22.11.2016
 • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:22.11.2016To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania s cieľom optimalizácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o starých ľudí.
Zameria sa najmä na:
- podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu,
- podporu liečebných postupov, operácií na území SR,
- finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, školení, seminárov v oblasti zdravotníctva,
- skvalitnenie liečebného prostredia pacientov.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |