znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Život s DMO n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31820891
Seat
Piešťanská 5, 83102 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
61
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
28.11.1997

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Hana MILINKOVIČOVÁ
  • Anna ČÁPOVÁ

Statutory body: Trustee
  • Anna ČAPOVÁ From:28.11.1997To:20.10.2003
  • Kristína LETKOVÁ From:20.10.2003To:04.11.2004
  • Mgr. art. Kristína LETKOVÁ From:04.11.2004To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:28.11.1997To:

Description of the supported purpose
združovanie peňažných prostriedkov na plnenie všeobecne prospešného účelu, hlavne na zaobstaranie rehabilitačných, zdravotných a podobných pomôcok, podporu liečebných postupov a operácií na území SR i v zahraničí a ďalších
činností súvisiacich s podporou detí s detskou mozgovou obrnou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |