znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Inovačný fond n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31820824
Seat
Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS-501/49/97-NF
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
 • Ministerstvo hospodárstva SR
  Mierová 19, 82719 Bratislava
  IČO: 00686832
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
 • Ing. Igor CHOVAN From:28.08.1997To:10.10.2003
 • Ing. Gabriel PETÖCZ From:10.10.2003To:18.08.2004
 • Ing. Alena Janatová
  born 06.07.1957
   From:18.08.2004To:

Supported purpose
 • PODPORA V OBLASTI VEDY,VÝSKUMU A VÝVOJAFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
- podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu a vývoja a tým urýchliť inovačný rozvoj v SR, - osobitnú pozornosť venuje podpore rozvojových štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti využitia výsledkov vedeckých, výskumných a vývojových riešení.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |