znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Deti a umenie n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31746705
Seat
Karloveská 3, 84104 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
48
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
  • Nadácia "Deti a umenie" ZUŠ
    Karloveská 32, 84104 Bratislava
    IČO: 31746705
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Anna GONDÁŠOVÁ From:28.08.1997To:

Supported purpose
  • PODPORA VZDELÁVANIAFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
- vytvorenie podmienok pre zachovanie činnosti Základnej umeleckej školy Bratislava IV, v miestach jej pôsobnosti a ďalší rozvoj žiakov v záujmovej a kultúrnej oblasti, ako aj podpora žiakov pre pestovanie a uchovanie tradícií z rôznych oblastí Slovenska.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |