znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
"Fond Jozefa Murgaša pre telekomunikácie n.f." v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31744010
Seat
Ilkovičova 3, 81219 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
0044
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
  • "Nadácia Jozefa MURGAŠA pre telekomunikácie"
    Ilkovičova 3, 81219 Bratislava
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Ing. Jaroslav POLEC From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • PODPORA VÝCHOVY,VZDELÁVANIA,VÝSKUMUFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
a propagácie v oblasti telekomunikácií -prostriedky môžu byť poskytnuté študentom, odborným, vedeckým, pedagogickým pracov- níkom v oblasti telekomunikácií. Vyvíja činnosť na území SR, ako aj v zahraničí, kde sa nachádzajú pracoviská v oblasti telekomunikácií.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |