znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
Rozvoj stavebných profesií n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31755399
Seat
Kladnianska 12, 82105 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
43
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Pavel JURÍK
  • JUDr. Imrich TARDÍK
  • Ing. Štefan ŠIDLÍK
    born 29.10.1963

Statutory body: Trustee
  • Ing. Štefan ŠIDLÍK From:28.08.1997To:20.06.2011
  • Juraj ADAMČÍK From:20.06.2011To:

Supported purpose
  • PODPORA PRÍPRAVY NA POVOLANIEFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu je združovanie finančných prostriedkov na plnenie všeobecne prospešného účelu najmä na:
- finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, školení a seminárov,
- finančnú podporu materiálno-technického zabezpečenia vzdelávania,
- finančnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
- finančnú podporu súťaží, výletov, poznávacích a výmenných pobytov,
- finančnú podporu formou príspevku na ubytovanie a cestovné náklady.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |