znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
TU SME n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
30814511
Seat
Lipského 13, 84101 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
40
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
28.08.1997

Founders (Legal persons)
  • Nadácia "TU SME"
    Lipského 13, 84101 Bratislava
    IČO: 30814511
Founders (Natural persons)
  • Darina REDLEROVÁ

Statutory body: Trustee
  • Eva VIDOVÁ From:28.08.1997To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA MENTÁLNE POSTIH. DETÍFrom:28.08.1997To:

Description of the supported purpose
- zabezpečovanie materiálnych, odborno-personálnych, finančných a spoločenských podmienok vhodných pre realizáciu programov zameraných prevažne na prácu s občanmi s mentálnym postihnutím.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |