znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ZDRAVIE ZA DUNAJOM n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31782906
Seat
Antolská 11, P.O.BOX 51, 85107 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
29
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
26.08.1997
Date of cancellation
27.12.2006
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • doc. Jozef Bilický,
  • MUDr. Peter Farkaš

Statutory body: Trustee
  • doc. Rudolf KADLEČÍK, From:01.07.2005To:

Supported purpose
  • PODPORA VÝSKUMU V OBLASTI MEDICÍNYFrom:26.08.1997To:

Description of the supported purpose
- zavádzanie nových metód a zabezpečenie výskumu v oblasti medicíny, -organizovanie kongresov a vzdelávacích podujatí, -zabezpečovanie ŠZM pre špičkové výkony, -zabezpečovanie nákupu kníh a časopisov, -odmeňovanie najúspešnejších pracovníkov nemocnice, -organizovanie domácich a zahraničných stáží pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |