znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
LACKO n.f.
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31748392
Seat
Ľudovíta Fullu 22, 84105 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
25
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
25.08.1997
Date of cancellation
31.03.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Eva KORDOVANÍKOVÁ

Statutory body: Trustee
  • Anna SVRČKOVÁ From:15.10.2004To:

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIAFrom:25.08.1997To:15.10.2004
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:15.10.2004To:

Description of the supported purpose
Účelom fondu je združovanie finančných
prostriedkov určených na plnenie všeobecne
prospešného účelu, ktorým je ochrana, podpora
zdravia a vzdelávania a uľahčenie životných
podmienok predovšetkým zdravotne ťažko
postihnutých /ZŤP-S/, ako aj detí a mládeže
postihnutých detskou mozgovou obrnou-DMO
a taktiež pre osoby, ktoré vo funkcii sprievodcu
poskytujú služby pre postihnuté deti. Predovšetkým
nazaobstaranie rehabilitačných, zdravotníckych a
iných pomôcok uľahčujúcich ich začlenenie do
spoločnosti, podporu liečebných, zotavovacích a
zdravotných postupov, pobytov a operácií na území
SR i v zahraničí, i na vytváranie bezbariérového
prostredia pre ich život.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |