znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
KONTO VERONKA n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
31782698
Seat
Mokrohájska cesta 3, DSS pre deti GAUD ., 84408 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
20
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
21.08.1997
Date of cancellation
05.06.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Nadácia KONTO VERONKA
    Mierové nám. 10, 90101 Malacky
    IČO: 31782698
Founders (Natural persons)
Persons for non-investment funds are not listed

Statutory body: Trustee
  • Ing. Zoltán HIDAŠI From:21.08.1997To:22.07.2014

Supported purpose
  • OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA A VZDELÁVANIAFrom:21.08.1997To:

Description of the supported purpose
Účelom neinvestičného fondu Konto Veronka - neinvestičný fond (ďalej len "fond") je združovanie a správa finančných prostriedkov určených výlučne pre potreby maloletej ťažko telesne postihnutej Veroniky Szekérovej, nad ktorou bola Okresným súdom v Nových Zámkoch pod č. k. 9 NC 1004/92-5 zo dňa 12.3.1992 nariadená ústavná výchova, na:
a) nákup zdravotných pomôcok:
aa) nákup protetických a iných kompenzačných pomôcok,
b) výdavky spojené so zdravotnou starostlivosťou a sociálnou starostlivosťou,
c) vzdelávanie:
ca) financovanie štúdia a z toho vyplývajúcich potrieb a nevyhnutných pomôcok,
d) realizáciu základných životných potrieb na úrovni priemerného životného štandardu.
e) uľahčenie života
ea) nákup špeciálneho ošatenia a obuvi zodpovedajúceho jej zdravotnému stavu,
eb) nákup hygienických potrieb,
ec) nákup potravín s dôrazom na zvýšené požiadavky zdravej výživy a na prísun vitamínov,
ed) úhradu nákladov spojených s opaterou inej osoby, pokiaľ táto nebude riešená z iných zdrojov,
ee) nákup motorového vozidla určeného pre jej dopravu, pokiaľ táto dávka nebude riešená z iných zdrojov,
ef) kúpu bytu a bytového zariadenia prispôsobeného jej potrebám,
eg) ďalšie výdavky, podľa rozhodnutia správnej rady, ktoré uľahčia životné podmienky Veroniky Szekérovej.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |