znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of fund
ZLATÝ OROL n.f. v likvidácii
Legal form
Neinvestičný fond
Identification number (IČO)
17325722
Seat
Letisko Vajnory , 83107 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
0009
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
08.08.1997

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-investment funds are not listed
Founders (Natural persons)
  • Emília IMROVÁ
  • Branislav IMRO

Statutory body: Trustee
Persons for non-investment funds are not listed

Supported purpose
  • PODPORA ŠPORT. LIETANIA A PARAŠUTIZMUFrom:08.08.1997To:

Description of the supported purpose
- podpora výcviku a tréningu bezmotorových i motorových pilotov a parašutistov vrátane paraglidistov, členov aeroklubov združených v Slovenskom národnom aeroklube, členov Leteckej amaterskej asocciacie., Leteckej asociácie, prípadne balónklubov, - podporovať aktivity k uplatneniu telesne postihnutej mládeže v leteckých športoch, - sponzorovanie akcií súvisiacich so športovým lietaním a parašutizmom, úprava plôch na športových letiskách, - poskytne určenú humanitnú pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb v ohrození života.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |