znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Slovenská nadácia pre UNICEF
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
52147908
Seat
Michalská 371/7, 81000 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1201
Registration Office
MV SR

Date of registration
29.01.2019

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • prof. Ing. CSc. Juraj Stern
  born 17.10.1940
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Mária Sliacka
  born 06.11.1979
   From:29.01.2019To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Nadácia podporuje nasledovný verejno-prospešný účel:

a) mobilizovať zdroje a zasadzovať sa v Slovenskej republike za zlepšenie práv a záujmov dieťaťa a monitorovať realizáciu práv a záujmov dieťaťa a podporovať Dohovor o právach dieťaťa na národnej úrovni i v zahraničí;

b) podporovať aktivity vzdelávania o právach dieťaťa (pojem používaný UNICEF) v krajine, t.j. iniciatívy, ktoré sa snažia zvýšiť povedomie o právach dieťaťa, podporiť participáciu a občiansku angažovanosť dieťaťa a informovať deti o dôležitosti rozvoja v globalizovanom svete;

c) zvýšiť verejné povedomie o mandáte a programoch UNICEF využitím všetkých dostupných informačných kanálov na mobilizovanie záujmu a podpory pre UNICEF vrátane publikačnej činnosti na tento účel;

d) podporovať ciele a úlohy UNICEF.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |