znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia Antona Srholca ANTÓNIO
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
50627571
Seat
Nezábudková 807/12, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1153
Registration Office
MV SR

Date of registration
22.12.2016

Actual value of the foundation assets
6650 EUR  

Founders
 • Marta Bariak Košíková
  born 24.02.1963
  Value of the contibution of property by the foundation:   6650 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Mgr. František Neupauer, PhD.
  born 28.08.1979
   From:22.12.2016To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je najmä:
a) podporovať projekty rozvíjajúce hodnoty sociálnej spravodlivosti, slobody, demokracie a spolupráce medzi národnosťami a etnickými skupinami,
b) napomáhať rozvoju kresťanských duchovných hodnôt v spoločnosti prostredníctvom podpory teologického myslenia, ekumenického i medzi náboženského dialógu,
c) posilňovať iniciatívy vyjadrujúce postoje osobnej i občianskej odvahy a statočnosti,
d) podporovať šírenie informácií o období neslobody, ktoré pomôžu k odhaľovaniu pravdy o totalitných režimoch a ich obetiach,
e) podporovať kultúrne, vzdelávacie, výchovné, vydavateľské, publikačné aktivity, ktoré budú rozvíjať vyššie spomenuté ciele,
f) vyhlasovať cenu Antona Srholca podľa osobitného štatútu,
g) napomáhať zachovanie pamiatky na Antona Srholca a šírenie jeho duchovného odkazu prostredníctvom podpory aktivít, usporiadaných s týmto cieľom.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |