znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia "POMOC"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
50420534
Seat
Rázusova 2A, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1143
Registration Office
MV SR

Date of registration
19.09.2016

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • Nitriansky samosprávny kraj
  Räzusova 2A, 94901 Nitra
  IČO: 37861298
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Viera Kazimírová
  born 23.06.1973
   From:19.09.2016To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je:
1. podpora starým, chorým a bezmocným občanom v núdzi, detí a mládeže, ktorí potrebujú pomoc iných ľudí, hlavne v zdravotnej rehabilitácii,
2. podpora organizáciám a zariadeniam zabezpečujúcim liečbu a starostlivosť starých, chorých a bezmocných občanov a občanov v núdzi,
3. podpora zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú rehabilitáciu,
4. plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |