znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia Republika Východ"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
50397605
Seat
Popradská 64/I, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1142
Registration Office
MV SR

Date of registration
04.08.2016

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • Mgr. Ivan Centko
  born 25.10.1967
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Ivan Centko
  born 25.10.1967
   From:04.08.2016To:18.10.2017
 • Jana Lacková
  born 26.12.1976
   From:18.10.2017To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Nadácia sa zriaďuje za účelom podpory nasledovných činností, predovšetkým s teritoriálnym zameraním na Východné Slovensko:

a) podpory a rozvoja vzdelania a vzdelanosti občanov Slovenskej republiky,
b) propagácie a podpory stredných a vysokých škôl,
c) organizovania osvetových školení a seminárov,
d) podpory nadaných a talentovaných žiakov a študentov,
e) ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt,
f) podpory zachovania prírodných hodnôt,
g) podpory ochrany zdravia,
h) podpory vedy, vzdelania a telovýchovy,
i) poskytovanie humanitnej pomoci.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |