znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia ROVAMI"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
50331337
Seat
Abrahámska 1345, 92521 Sládkovičovo, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1141
Registration Office
MV SR

Date of registration
09.05.2017

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • Mgr. Róbert Varga
  born 22.07.1984
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Róbert Varga
  born 22.07.1984
   From:09.05.2017To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je:

poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú na to odkázané alebo sa nie vlastnou vinou dostali do nepriaznivej životnej situácie;

podpora vzdelávacích aktivít, podpora činností detí a mládeže,

podpora projektov miestnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, podpora výstav, koncertov a iných spoločenských podujatí,

podpora zdravotne a telesne postihnutých v oblasti sociálnej, zdravotnej a finančnej pre dosiahnutie ich plného spoločenského uplatnenia.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |