znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia Slovak Press Photo"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
50057651
Seat
Björnsonova 16, 81105 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1124
Registration Office
MV SR

Date of registration
16.11.2015

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o.
  Björnsonova 3046/16, 81105 Bratislava-Staré Mesto
  IČO: 36844748
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Jana Garvoldtová
  born 02.01.1965
   From:16.11.2015To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Nadácia je založená za účelom podporovania verejnoprospešného účelu, ktorým je:
a) podpora fotografického a dokumentaristického umenia, prostredníctvom podpory súťažiam, výstavám a festivalom,
b) podpora kultúrno-spoločenských podujatí,
c) poskytovanie pomoci a podpory mladým fotografom, fotožurnalistom, videotvorcom v oblasti žurnalistiky a dokumentárnej tvorby,
d) podpora rozvoja obrazovej žurnalistiky, fotografickej a dokumentárnej tvorby,
e) šírenie informácií o slovenskej obrazovej žurnalistike a slovenských tvorcoch v zahraničí,
f) podpora workshopov, prednášok a vzdelávacích kurzov v oblasti obrazovej žurnalistiky,
g) podpora vydávania odborných a obrazových publikácií v oblasti obrazovej žurnalistiky, fotografickej a dokumentárnej tvorby,
h) podpora výroby relácií určených pre web a televíziu týkajúcich sa obrazovej žurnalistiky a dokumentárnej a fotografickej tvorby,
i) podpora výroby filmov týkajúcich sa obrazovej žurnalistiky a dokumentárnej a fotografickej tvorby a
j) podpora škôl zameraných na obrazovú žurnalistiku, dokumentárnu a fotografickú tvorbu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |