znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
NADÁCIA ARS NOVA
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42378133
Seat
Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1114
Registration Office
MV SR

Date of registration
05.06.2015

Actual value of the foundation assets
6800 EUR  

Founders
 • Michele Bologna
  born 24.01.1976
  Value of the contibution of property by the foundation:   1700 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Jozef Miček
  born 30.04.1968
  Value of the contibution of property by the foundation:   1700 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Alexander Menzl
  born 16.01.1959
  Value of the contibution of property by the foundation:   1700 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Juraj Kotúč
  born 22.08.1974
  Value of the contibution of property by the foundation:   1700 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • PhDr. Ivan Jančár
  born 04.09.1959
   From:05.06.2015To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Nadácia slúži na podporu nasledovných verejnoprospešných účelov:
a) činnosti smerujúce k zachovaniu a záchrane kultúrneho dedičstva na území Slovenskej republiky,
b) organizácia vzdelávacích programov, školení, stretnutí pre deti a dospelých, a to najmä v oblasti kultúrneho dedičstva a výtvarného umenia,
c) podpora mladých a súčasných výtvarných umelcov,
d) inštalácia umeleckých diel vo verejných priestoroch a budovanie zbierok súčasného umenia s cieľom ich zachovania pre budúce generácie,
e) edičná činnosť v oblasti kultúry a výtvarného umenia,
f) rozvoj vedy a vzdelania,
g) podpora ľudí v ohrození.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |