znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia Anderle
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42395160
Seat
Komenského 10B, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1109
Registration Office
MV SR

Date of registration
23.03.2015

Actual value of the foundation assets
6700 EUR  

Founders
  • Martin Anderle
    born 25.09.1971
    Value of the contibution of property by the foundation:   6700 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Martin Anderle From:23.03.2015To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podporovať a propagovať nasledovné oblasti:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) ochrana práv detí a mládeže,
e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia,
f) podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania,
g) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,
h) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti,
i) podpora osôb, organizácií alebo verejnoprospešných projektov v oblasti komunitného rozvoja,
j) zlepšenie kvality života na Slovensku,
k) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,
l) podpora a rozvoj európskej integrácie,
m) individuálne určená humanitná pomoc.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |