znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
MEDEKO nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42375827
Seat
Orlové 255, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1099
Registration Office
MV SR

Date of registration
12.12.2014

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
  • MEDEKO CAST s.r.o.
    Orlové 255, 01701 Považská Bystrica
    IČO: 31615007
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Kristína Lang From:12.12.2014To:

Welfare purpose supported by the Foundation
a) podpora zlepšovania životného prostredia a kvality života mesta Považská Bystrica najmä prostredníctvom výchovno-osvetových a kultúrno-spoločenských aktivít - priama podpora vybraných projektov súčinných s oblasťou pôsobenia nadácie;
b) podpora v rozvoji aktívnych mladých ľudí a to prostredníctvom poskytovania štipendií, bezplatných stáži a naturálnej výpomoci pre maturantov a absolventov vysokých škôl najmä v oblasti techniky;
c) podpora pôsobenia nadácie zabezpečovaním organizovania a realizácie dobrovoľných zbierok.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |