znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Férová Nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42414008
Seat
Einsteinova 13/24, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1098
Registration Office
MV SR

Date of registration
03.12.2014

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • O2 Slovakia, s.r.o.
  Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka
  IČO: 35848863
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ivana Štefunková From:03.12.2014To:14.02.2017
 • JUDr. Jana Lovásová
  born 10.03.1980
   From:14.02.2017To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora:
rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |