znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
McROY Foundation - nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42413184
Seat
Pribinova 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1095
Registration Office
MV SR

Date of registration
10.11.2014
Date of cancellation
17.03.2016
Legal title of Cancellation
rozhodnutie správnej rady

Date of liquidation start
17.03.2016
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
7000 EUR  

Founders
  • McROY Slovakia, a.s.
    Pribinova 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto
    IČO: 45251665
    Value of the contibution of property by the foundation:   7000 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Ľuboš Sirota From:10.11.2014To:17.03.2016

Welfare purpose supported by the Foundation
účelom nadácie je podpora a rozvoj vzdelávania formou vzdelávacích projektov, organizovanie vzdelávacích podujatí pre mladých a talentovaných ľudí, podpora a realizácia projektov a aktivít za účelom rozvoja nadaných a talentovaných ľudí, vytváranie priestoru pre mladých ľudí, aby sa učili od tých najlepších expertov z celého sveta, pomoc spočívajúca najmä v zabezpečovaní finančných prostriedkov na účte nadácie a ich použitie na podporu a úhradu takýchto aktivít, vrátane propagácie činnosti nadácie. Cieľom nadácie je taktiež podpora a rozvíjanie progresívnych foriem krátkodobého vzdelávania, poskytovanie vecnej pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim celoživotné vzdelávanie, najmä na odborné aktivity, ale aj na zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov, v ktorých sa vzdelávanie poskytuje.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |